Angličtina hrou

CCVČ otvára zápis škôlkárov z Cirkevnej materskej školy

(nar. v r. 2010-2011)naglictina

na krúžok

„Angličtina hrou“

na školský rok 2016/2017

  žiadosť o prijatie a čestné vyhlásenie

 

2% z dane

Cirkevné centrum voľného času ďakuje všetkým, ktorí nás poukázaním svojich 2 % z dane podporili.
Aj vďaka Vaším príspevkom, tak môžeme skvalitniť a obohatiť činnosť
Cirkevného centra voľného času.

 
ĎAKUJEMEsmajlik

ROK MILOSRDENSTVA

Prajeme všetkým požehnané prežitie mimoriadneho jubilejného ROKA MILOSRDENSTVA

rok milosrdenstva