S najmenšími k Bohu II.

Milý kamarát, milá kamarátka

  Aj  v nasledujúcom šk. roku, keď nastúpiš do 1. ročníka ZŠ, budeme pokračovať v stretnutiach
„S najmenšími  k Bohu II“
v Cirkevnom centre voľného času.

Budeme sa venovať biblickým príbehom a pracovať s nimi tvorivým spôsobom
(kreatívne techniky, divadelné aj tanečné či spev
– podľa záujmov prihlásených detí).
Prihlásiť sa môžeš vypísaním prihlášky do CCVČ.
Nájdeš ju priamo v cirk. centre alebo si ju môžeš stiahnuť tu:

  žiadosť o prijatie
Teší sa na teba riaditeľka Iveta Haburajová a Terezka.
Čakajú nás zaujímavé zážitky aj s našimi (maňuškovými) priateľmi
Maťkom a Katkou
smajlik1

detsky klub

Denný tábor

denny tabor2016

  prihláška do denného tábora

Prosíme rodičov, aby si prihlášku vytlačili obojstranne! (prvá strana dokumentu na jednej strane papiera, druhá strana dokumentu na opačnej strane toho istého papiera smajlik1 ).

Ponuka krúžkov

plagat kruzky1

  žiadosť o prijatie a čestné vyhlásenie

2% z dane

Cirkevné centrum voľného času ďakuje všetkým, ktorí nás poukázaním svojich 2 % z dane podporili.
Aj vďaka Vašim príspevkom, tak môžeme skvalitniť a obohatiť činnosť
Cirkevného centra voľného času.

 
ĎAKUJEMEsmajlik

Ďalšie články...

  1. ROK MILOSRDENSTVA